Miljö

Eftersom våra naturresurser måste tas tillvara på allra bästa sätt så använder vi enbart produkter som uppfyller våra höga miljökrav.

Exempelvis kräver vi att produkterna skall:

Våra slutna kretslopp, bra för miljön

Genom att kombinera tvättprodukter som påverkar miljön så lite som möjligt med maskiner som använder sig av slutna kretslopp försöker vi hålla vår egen miljöpåverkan på lägsta möjliga nivå.

Vi följer självklart utvecklingen av miljögodkända produkter.